Anonymous 05/03/2021 (Mon) 16:51:41 No.2325 del
Tai va todėl ir klausiu, nes ta tai gera bubuvo. Tikiuos dar atvyks į lietuvą