Gerule Bulkius 05/04/2021 (Tue) 12:35:01 No.2329 del
Foto ne jos. Ji stora, apsileidus, isdribus - vaizdas lyg pagiriota. Butas bendrabutyje.