Anonymous 09/05/2020 (Sat) 14:01:46 No.534 del
skonio reikalas. Ji yra trumpaplaukė. Plaukų jau mažiau nei jaunystėje. Man tai yra aktuolu. Bet užsukau kito reikalo nei į veiduką pasižiūrėti