/KNMRG/ - Kauno merginos

Atsiliepimai apie Kauno merginas

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(155.92 KB 338x391 Untitled.png)
Xxzzz 08/04/2020 (Tue) 06:16:30 [Preview] No. 244
Kaip ji? ankščiau važinėjo per miestus gal kas buvę?


fikas 08/04/2020 (Tue) 06:59:29 [Preview] No.245 del
Anksčiau servisas buvo labai nekoks 3/10, gal dabar psitaisė...


Fox 08/04/2020 (Tue) 08:27:56 [Preview] No.246 del
Buvau kai praeitą kartą Kaune buvo. Pasitiko nepatenkinta, kažkokiais baisiais treningais, kol prausiausi indus plovė, nu žodžiu baisu. Oral be gumos ir tikrai nieko gero. Kažkokia kaimietė priversta dirbt, daugiau tikrai neičiau.


Anonymous 08/22/2020 (Sat) 21:10:39 [Preview] No.375 del
Buvau. Is Moldovos. Neverta pinigu


Anonymous 09/16/2020 (Wed) 19:10:49 [Preview] No.649 del
Buvau šiandien, tragedija konkreti! Neverta nė 20. Vienintelis pliusas kad buvo švarus rankšluostis. Įsileido nepasiruošusi. Nuvariau į dušą, kol nusiprausiau ji jau buvo nuoga ant lovos susiraukus. Iškart čiupo oral, gan grubus toks, vos ne vos pastate 🤣🤣🤣 OK einam toliau prie rimtesnių reikalų. Žodžiu atsigulė kaip malka, nusisuko į kitą pusę ir tratik kad nori. Patirtis ne kokia. Tikrai nerekomenduoju. Beje, figūra nebloga bet papų nerasta.Top | Return | Catalog | Post a reply