chori 04/05/2021 (Mon) 19:37:36 No.1433 del
>>1431
salsa? me rehúso a creer que estemos así de cuckeados