JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 09/08/2022 (Thu) 19:13 No.1304 del
(21.98 KB 300x435 13_300[1].jpg)
Marcin Miksza Borys
@marcin_borys
3h
Czasy się zmieniają.
Kiedyś człowiek sam Polonezem po dwóch dealerów narkotyków pojechał.
Dreszczykiem emocji było to,że kajdanek zapomniałem i kazałem im klaskać w dłonie. Całą drogę(ok 5 km) do Komendy Woj. Policji. Płakali a klaskali
Nie wyszli.Najpierw Śledczak później wyroki
https://nitter.42l.fr/marcin_borys/status/1567895824855605250#m
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛