Tak polski kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 09/09/2022 (Fri) 20:57 No.1306 del
(25.61 KB 300x435 14_300[1].jpg)
Stanisław Żaryn
@StZaryn
1h
Dywagacje o tym, kto jest agentem Rosji, insynuacje pod adresem rządu dot. rzekomego wspierania Rosji i próby deprecjonowania służb specjalnych RP – oderwany od rzeczywistości wywiad z P. Pytlem, byłym – na szczęście – szefem kontrwywiadu wojskowego.
https://nitter.42l.fr/StZaryn/status/1568316704068878341#m
https://coub.com/view/1k6ovc