JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 09/11/2022 (Sun) 16:53 No.1308 del
(26.64 KB 300x428 14_300[1].jpg)
Ktoś tak potraktował policyjnego Bachusika podczas Winobrania
(ZDJĘCIA CZYTELNIKA)
https://poscigi.pl/ktos-tak-potraktowal-policyjnego-bachusika-podczas-winobrania-zdjecia-czytelnika/
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛