Tak polski kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 09/13/2022 (Tue) 21:39 No.1313 del
(23.66 KB 300x400 2375920_18[1].jpg)
KwadransPolityczny
@KwadransPolit
14h
Rosjanie i Białorusini są aktywniejsi w Polsce, ale nasze służby kontrwywiadowcze bardzo dobrze działają - @StZaryn do @KZiemiec
https://nitter.1d4.us/KwadransPolit/status/1569575545901355008#m
https://coub.com/view/271wq7