JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 09/16/2022 (Fri) 18:59 No.1318 del
(23.71 KB 300x435 15_300[1].jpg)
Lawinowo rośnie liczba kradzieży oraz przestępczość gospodarcza. Straty liczone w miliardach
https://tvn24.pl/polska/lawinowo-rosnie-liczba-kradziezy-oraz-przestepczosc-gospodarcza-straty-liczone-w-miliardach-6115016
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛