Tak polski kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 09/16/2022 (Fri) 19:33 No.1319 del
(23.34 KB 300x439 2520522_11[1].jpg)
wojciech czuchnowski
@czuchnowski
8h
"Poufna rozmowa" po raz kolejny zablokowana, jednocześnie dostaję ostrzeżenia, że firma PR, wynajęta przez p. Obajtka , będzie próbowała się podszyć pod "poufną" wypuścić fałszywki, by potem zdyskredytować całość. Trzeba uważać. Będą prowokacje....
https://nitter.42l.fr/czuchnowski/status/1570722986440945669#m
https://coub.com/view/bgfrf

https://paste.gg/p/anonymous/dab61c4899a74839b69d3920bfbcc098