Tak polski kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 09/22/2022 (Thu) 12:38 No.1323 del
(12.95 KB 300x163 15_300[1].jpg)