JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 09/22/2022 (Thu) 13:34 No.1324 del
(11.06 KB 300x198 08_300[1].jpg)
Drogówka zatrzymała do kontroli policjanta. Ten był kompletnie pijany
https://www.faktykaliskie.info/artykul/44614,drogowka-zatrzymala-do-kontroli-policjanta-ten-byl-kompletnie-pijany
1 kurwy mniei ㋛