JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 09/22/2022 (Thu) 19:40 No.1325 del
(16.67 KB 300x425 2894699_18[1].jpg)
robert zielinski 🇵🇱 💯
@robertzielinski
8h
Też uważam, że to chore gdy gwiazdami mediów stają się gangsterzy.
Ale sam nie wiem czy to jest właściwa droga…oceńcie sami braci-bliźniaków z KGP.
https://nitter.42l.fr/robertzielinski/status/1572899623852720134#m
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛