JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 01/04/2023 (Wed) 18:42 No.1529 del
(3.08 MB 158x120 1073975443[1].gif)
Krzysztof Brejza
@KrzysztofBrejza
5h
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ODWOŁAŁA strażaków wyjeżdżających do akcji do budynku KGP.
Było tak jak ujawniłem Wam 2 doby po zdarzeniu (profil policji na Tt groził mi procesem). Nałożyli ban na akcję strażaków w budynku, żeby uszczelnić obieg info i uniknąć procedur.
https://nitter.lacontrevoie.fr/KrzysztofBrejza/status/1610613235773759490#m
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛
https://pastebin.com/aq7qeLmJ