Tak polski kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 01/04/2023 (Wed) 20:43 No.1530 del
(1014.98 KB 119x120 1942950214[1].gif)
Lepper: Kaczyński będzie chciał mnie wykończyć.
https://youtube.com/watch?v=dzSrprGNafo [Embed]
https://coub.com/view/2flkfc
https://pastebin.com/aq7qeLmJ