JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 01/09/2023 (Mon) 13:59 No.1535 del
(4.27 MB 162x120 276751723[2].gif)
Roman Giertych komentarz: Droga do lasu - Uprowadzenie nastolatek, 9.01.2023
https://invidious.fdn.fr/watch?v=QcGRWpjZ7Y8
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛
https://pastebin.com/aq7qeLmJ