JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 01/15/2023 (Sun) 19:48 No.1543 del
(191.79 KB 114x120 946238579[1].gif)
Ciekawe co tam słychać u mistrza gry w chowanego Jacka czy Pana komendanta
https://www.reddit.com/r/Polska/comments/10cj7sr/ciekawe_co_tam_s%C5%82ycha%C4%87_u_mistrza_gry_w_chowanego/
milicyjnej kurwy przestaniesz się bać będziesz z niei się śmiać ㋛
https://pastebin.com/aq7qeLmJ