Tak polski kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 01/17/2023 (Tue) 19:02 No.1546 del
(1.41 MB 160x120 1880517671[1].gif)