JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 01/23/2023 (Mon) 16:16 No.1552 del
(11.84 KB 300x153 2213427_08[1].jpg)
Prokuratura postawiła zarzuty policjantowi za przesłuchanie
https://www.portel.pl/prawo-i-porzadek/prokuratura-postawila-zarzuty-policjantowi-za-przesluchanie-wracamy-do-tematu/132692
milicyjnej kurwy przestaniesz się bać będziesz z niei się śmiać ㋛
https://pastebin.com/aq7qeLmJ