JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 08/23/2023 (Wed) 18:22 No.1913 del
(87.89 KB 102x120 1557588146[2].gif)
Łapalice. Sandra targnęła się na życie. Wcześniej wujek - policjant zastrzelił jej psa
https://expresskaszubski.pl/pl/11_wiadom.....j-psa.html
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛
Here J Come - https://rentry.co/32oem