Tak polsko- języczny kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 08/29/2023 (Tue) 11:52 No.1928 del
(1.70 MB 160x120 875966741[2].gif)