JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 11/08/2023 (Wed) 12:45 No.2051 del
(823.17 KB 240x120 1570471796[1].gif)
Wstrząsające zdjęcie ciała Grzegorza Borysa. "W głowie się nie mieści"
https://www.o2.pl/informacje/wstrzasajace-zdjecie-ciala-grzegorza-borysa-w-glowie-sie-nie-miesci-6960919900031680a
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛
Here J Come - https://rentry.co/32oem