JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 11/11/2023 (Sat) 18:00 No.2061 del
coolfonpl 🇵🇱
@coolfonpl
3h
Policjant wprowadził sobie nowe prawo:
Nie możesz nagrywać interwencji trzymając telefon w ręce, ponieważ zagraża to interwencji. 🤯😵‍💫
https://nitter.net/coolfonpl/status/1723341149232935042#m
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛
Here J Come - https://rentry.co/32oem