Tak polsko- języczny kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 11/13/2023 (Mon) 15:53 No.2063 del
(3.22 MB 213x120 455905326[1].gif)