Tak polsko- języczny kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 11/15/2023 (Wed) 07:07 No.2067 del
(1.21 MB 91x120 1672940978[1].gif)
Bartosz Arlukowicz
@Arlukowicz
11h
Chcecie wiedzieć czym zajmuje się teraz Akademia Wojsk Lądowych z Wrocławia? Pedagogiką katolicką. Wszystkie konferencje z Fundacją Campus ze Stalowej Woli. Organ nadzoru Fundacji Campus? Biskup Dzięga!
pedkat.pl/konferencje/planow…
https://nitter.net/Arlukowicz/status/1724515459741974761#m
https://coub.com/view/2z3gz0
Here J Come - https://rentry.co/32oem