Tak polsko- języczny kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 11/17/2023 (Fri) 16:49 No.2071 del
(935.06 KB 213x120 415410889[1].gif)