Tak polsko- języczny kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 11/17/2023 (Fri) 19:35 No.2072 del
(799.19 KB 103x120 1704669937[1].gif)
Krzysztof Brejza
@KrzysztofBrejza
3h
W SKW exodus dyrektorów od Pegasusa. Rzucili papierami: dyrektor Z. - ten co przyszedł z CBA, pośredniczył w realizacji wniosków na linii SKW-CBA i dyrektor W. od spraw wewnętrznych.
Nov 17, 2023 · 3:23 PM UTC
https://nitter.unixfox.eu/KrzysztofBrejza/status/1725535064585371876#m
https://coub.com/view/2tj0nw
Here J Come - https://rentry.co/32oem