Tak polsko- języczny kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 11/19/2023 (Sun) 19:51 No.2073 del
(25.33 KB 150x200 2439739[2].jpg)
wojciech czuchnowski
@czuchnowski
46m
„Publikacje w wybranych mediach miały być częścią operacji CBA”…Wyborcza' ujawnia: Agent Tomek w prokuraturze sypie Kamińskiego, Wąsika i propisowskich dziennikarzy wyborcza.pl/7,75398,30421073…
https://nitter.net/czuchnowski/status/1726311822364700760#m
https://coub.com/view/339cf9
Here J Come - https://rentry.co/32oem