Tak polski kontrwywiad obciaga kutasa Anonymous 09/10/2020 (Thu) 19:04:11 No.55 del
(13.18 KB 150x200 207655[3].jpg)
Molestowanie i pijaństwo w SOP. Przeniesienie zamiast kary
Ten funkcjonariusz cały czas realizuje swoje zadania ustawowe, obecnie przy MSZ. Nie mamy pewności, czy nie zawiedzie na innym stanowisku. Ci, którzy spożywają alkohol na służbie powinni być z niej całkowicie wykluczeni - mówi Pawlikowski.
https://fakty.interia.pl/autor/jakub-szczepanski/news-molestowanie-i-pijanstwo-w-sop-przeniesienie-zamiast-kary,nId,4723182
https://coub.com/view/it9wi