JEBAC KURWE POLICJE Anonymous 02/19/2021 (Fri) 18:55:45 No.623 del
(19.01 KB 150x200 1431586[2].jpg)
Spalony samochód policjanta.
"Kiedyś wywieźliby go do lasu"
https://www.o2.pl/informacje/spalony-samochod-policjanta-kiedys-wywiezliby-takiego-do-lasu-6609472221203296a
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛