JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 09/17/2020 (Thu) 13:45:31 No.67 del
Policjantka przeprowadziła kontrolę trzeźwości. Zbadała alkomatem pasażera zamiast kierowcy
https://streamable.com/czt3l9
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛