/atenszon/ - Zapasowy

http://atenszon.net

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(24.58 KB 300x416 2218525_19[1].jpg)
Tak polski kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 09/09/2022 (Fri) 18:53 [Preview] No. 1305
Jarek Koscielny
@JarekKoscielny
8h
Nastąpiło oburzenie

A prawda jest taka, że większość obecnie „służących” wypina dupę i jednocześnie robi loda. Ale chodzicie zadowoleni, bo ktoś wam postawił flaszkę i poklepał po dupie z hasłem „Dobry byłeś”. A wy jeszcze prosicie o więcej.

No i macie głęboko w dupie Polskę.
https://nitter.42l.fr/JarekKoscielny/status/1568177796807016448?cursor=LBkGJQQRAAA%3D#r
https://coub.com/view/19mmwdTop | Return | Catalog | Post a reply