/atenszon/ - Zapasowy

http://atenszon.net

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(25.61 KB 300x435 14_300[1].jpg)
Tak polski kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 09/09/2022 (Fri) 20:57 [Preview] No. 1306
Stanisław Żaryn
@StZaryn
1h
Dywagacje o tym, kto jest agentem Rosji, insynuacje pod adresem rządu dot. rzekomego wspierania Rosji i próby deprecjonowania służb specjalnych RP – oderwany od rzeczywistości wywiad z P. Pytlem, byłym – na szczęście – szefem kontrwywiadu wojskowego.
https://nitter.42l.fr/StZaryn/status/1568316704068878341#m
https://coub.com/view/1k6ovcTop | Return | Catalog | Post a reply