/atenszon/ - Zapasowy

http://atenszon.net

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(29.36 KB 300x444 12_300[1].jpg)
Tak polski kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 09/10/2022 (Sat) 10:27 [Preview] No. 1307
jan sobieski 🌐🌐🌐
@jansobieski19
5h
nie moge zrozumiec dlaczego nie degraduje sie takich generalow?
PIS to ludzie izraela a nie rosji
(niewykluczone jednak ze oficerowie mossadu pracuja dla FSB...)
https://nitter.42l.fr/jansobieski19/status/1568462554007228417#m
https://coub.com/view/y3zqiTop | Return | Catalog | Post a reply