/atenszon/ - Zapasowy

http://atenszon.net

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(22.84 KB 300x440 14_300[1].jpg)
JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 09/12/2022 (Mon) 21:26 [Preview] No. 1311
Sąd skazał policjanta za śmierć Daniela. A co robią jego koledzy ze służby? Rodzina ofiary oburzona
https://www.fakt.pl/wydarzenia/policjant-zabil-daniela-koledzy-ze-sluzby-go-bronia-bliscy-oburzeni/25jngpc

Śmierć mężczyzny w trakcie policyjnej interwencji w Radymnie [ZDJĘCIA, WIDEO]
https://jaroslaw.naszemiasto.pl/smierc-mezczyzny-w-trakcie-policyjnej-interwencji-w/ar/c1-8991971
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛Top | Return | Catalog | Post a reply