/atenszon/ - Zapasowy

http://atenszon.net

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(16.67 KB 300x425 2894699_18[1].jpg)
JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 09/13/2022 (Tue) 18:48 [Preview] No. 1312
Grzegorz Laskowski
@laskowski_pl
5h
Zmarli po interwencji Policji

Radymno 13.09.22 - 42 l.
Świdnica 28.07.22 - 46 l.
Gdańsk 8.03.22 - 32 l.
Toruń 14.02.22 36 l.
Adamowo 1.02.22 - 30 l.
Mirów Nowy 2.11.21 - 25 l.
Lublin 9.08.21 - 34 l.
Wrocław 2.08.21 - 29 l.
Piątek 2.04.21 - 30 l.
Kowale 3.03.21 - 42 l.
https://nitter.42l.fr/laskowski_pl/status/1569680749489541122#m
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛Top | Return | Catalog | Post a reply