/atenszon/ - Zapasowy

http://atenszon.net

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(23.71 KB 300x435 15_300[1].jpg)
JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 09/16/2022 (Fri) 18:59 [Preview] No. 1318
Lawinowo rośnie liczba kradzieży oraz przestępczość gospodarcza. Straty liczone w miliardach
https://tvn24.pl/polska/lawinowo-rosnie-liczba-kradziezy-oraz-przestepczosc-gospodarcza-straty-liczone-w-miliardach-6115016
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛Top | Return | Catalog | Post a reply