/atenszon/ - Zapasowy

http://atenszon.net

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(16.67 KB 300x425 2894699_18[1].jpg)
JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 09/22/2022 (Thu) 19:40 [Preview] No. 1325
robert zielinski 🇵🇱 💯
@robertzielinski
8h
Też uważam, że to chore gdy gwiazdami mediów stają się gangsterzy.
Ale sam nie wiem czy to jest właściwa droga…oceńcie sami braci-bliźniaków z KGP.
https://nitter.42l.fr/robertzielinski/status/1572899623852720134#m
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛Top | Return | Catalog | Post a reply