/atenszon/ - Zapasowy

http://atenszon.net

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(22.82 KB 300x425 2830074_18[1].jpg)
JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 09/23/2022 (Fri) 17:35 [Preview] No. 1327
Zastępca komendanta policji w Krakowie odwołany. Kara za błędy w ochronie miesięcznicy smoleńskiej?
https://wiadomosci.wp.pl/krakow/zastepca-komendanta-policji-w-krakowie-odwolany-kara-za-bledy-w-ochronie-miesiecznicy-smolenskiej-6815486846491456a
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛Top | Return | Catalog | Post a reply