/atenszon/ - Zapasowy

http://atenszon.net

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


(3.08 MB 158x120 1073975443[1].gif)
JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 01/04/2023 (Wed) 18:42 [Preview] No. 1529
Krzysztof Brejza
@KrzysztofBrejza
5h
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ODWOŁAŁA strażaków wyjeżdżających do akcji do budynku KGP.
Było tak jak ujawniłem Wam 2 doby po zdarzeniu (profil policji na Tt groził mi procesem). Nałożyli ban na akcję strażaków w budynku, żeby uszczelnić obieg info i uniknąć procedur.
https://nitter.lacontrevoie.fr/KrzysztofBrejza/status/1610613235773759490#m
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛
https://pastebin.com/aq7qeLmJTop | Return | Magrathea | Catalog | Post a reply