/atenszon/ - Zapasowy

http://atenszon.net

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


(4.92 KB 90x120 1355960939[1].jpg)
Tak polski kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 01/10/2023 (Tue) 21:22 [Preview] No. 1539
Piotr Borys
@piotr_borys
3h
Jak nie idzie to nie idzie! PiS na Komisji Administracji #Sejm przegrał głosowanie ws Komisji Weryfikacyjnej badającej wpływy rosyjskie. Wniosek odrzucony. Rano przegrali głosowanie ws wezwania na Komisję Komendanta Szymczyka i Ministra Kamińskiego. Brawo Opozycja💪
https://nitter.1d4.us/piotr_borys/status/1612866399810064406#m
https://coub.com/view/1b88bg
https://pastebin.com/aq7qeLmJTop | Return | Magrathea | Catalog | Post a reply