/atenszon/ - Zapasowy

http://atenszon.net

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


(2.08 MB 120x120 1913505669[1].gif)
JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 01/19/2023 (Thu) 16:50 [Preview] No. 1547
Sąd: Nowosolscy policjanci zatrzymali Wiktorię nielegalnie. Zdaniem prokuratury są niewinni, bo… działali nieświadomie
https://poscigi.pl/sad-nowosolscy-policjanci-zatrzymali-wiktorie-nielegalnie-zdaniem-prokuratury-sa-niewinni-bo-dzialali-nieswiadomie/
milicyjnej kurwy przestaniesz się bać będziesz z niei się śmiać ㋛
https://pastebin.com/aq7qeLmJTop | Return | Magrathea | Catalog | Post a reply