/atenszon/ - Zapasowy

http://atenszon.net

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(13.18 KB 150x200 207655[3].jpg)
Tak polski kontrwywiad obciaga kutasa Anonymous 09/10/2020 (Thu) 19:04:11 [Preview] No. 55
Molestowanie i pijaństwo w SOP. Przeniesienie zamiast kary
Ten funkcjonariusz cały czas realizuje swoje zadania ustawowe, obecnie przy MSZ. Nie mamy pewności, czy nie zawiedzie na innym stanowisku. Ci, którzy spożywają alkohol na służbie powinni być z niej całkowicie wykluczeni - mówi Pawlikowski.
https://fakty.interia.pl/autor/jakub-szczepanski/news-molestowanie-i-pijanstwo-w-sop-przeniesienie-zamiast-kary,nId,4723182
https://coub.com/view/it9wi


Tak polski kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 09/16/2020 (Wed) 19:32:09 [Preview] No.65 del
(14.56 KB 150x200 961040[1].jpg)
Sławomir Nowak ukrywał cztery miliony zł? "Brutalna manipulacja"
Nie wiem, gdzie i u kogo CBA robiło przeszukania. Na pewno nie u mojego klienta. U niego w domu nie było żadnych służb. Sławomir Nowak nie ma też żadnych mieszkań, o których wspomina CBA. Nie mam pojęcia, do kogo należą. Skąd więc informacja, że pieniądze należą do mojego klienta? Pani też może iść do CBA i powiedzieć: mam w szafie milion złotych Sławomira Nowaka. Niestety działania CBA są porażające, nie ma cienia informacji, na jakiej podstawie uznano, że to majątek mojego klienta. Rzekomy luksusowy samochód należy do zupełnie innej osoby.
https://wiadomosci.wp.pl/slawomir-nowak-.....934412704a
https://coub.com/view/2ffvlf


Tak polski kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 09/16/2020 (Wed) 19:32:49 [Preview] No.66 del
(14.56 KB 150x200 961040[1].jpg)
Sławomir Nowak ukrywał cztery miliony zł? "Brutalna manipulacja"
Nie wiem, gdzie i u kogo CBA robiło przeszukania. Na pewno nie u mojego klienta. U niego w domu nie było żadnych służb. Sławomir Nowak nie ma też żadnych mieszkań, o których wspomina CBA. Nie mam pojęcia, do kogo należą. Skąd więc informacja, że pieniądze należą do mojego klienta? Pani też może iść do CBA i powiedzieć: mam w szafie milion złotych Sławomira Nowaka. Niestety działania CBA są porażające, nie ma cienia informacji, na jakiej podstawie uznano, że to majątek mojego klienta. Rzekomy luksusowy samochód należy do zupełnie innej osoby.
https://wiadomosci.wp.pl/slawomir-nowak-.....934412704a
https://coub.com/view/2ffvlf


Tak polski kontrwywiad obciąga kutasa Anonymous 09/21/2020 (Mon) 19:52:31 [Preview] No.79 del
(16.57 KB 165x220 15_agslsize[2].jpg)
Bloomberg Russian Money Was Laundered Via ING’s Polish Unit, Report Says
Hundreds of millions of dollars of Russian and Ukrainian money were laundered through ING Bank Slaski SA, according to Poland’s Gazeta Wyborcza newspaper, which cited an international investigative…
https://mobile.twitter.com/business/status/1307767774882791426
https://coub.com/view/22rrrl


Tak polski kontrwywiad obciąga kutasa Anonymous 09/21/2020 (Mon) 19:53:12 [Preview] No.80 del
Bloomberg Russian Money Was Laundered Via ING’s Polish Unit, Report Says
Hundreds of millions of dollars of Russian and Ukrainian money were laundered through ING Bank Slaski SA, according to Poland’s Gazeta Wyborcza newspaper, which cited an international investigative…
https://mobile.twitter.com/business/status/1307767774882791426
https://coub.com/view/22rrrl


Tak polski kontrwywiad obciaga kutasa Anonymous 09/23/2020 (Wed) 19:38:23 [Preview] No.85 del
portal tvp.info Atak na konto redaktora „Gazety Polskiej” #wieszwięcej tvp.info/50000143/atak-…
https://mobile.twitter.com/tvp_info/status/1308794624228700161
https://coub.com/view/2aet2lTop | Return | Catalog | Post a reply