/atenszon/ - Zapasowy

http://atenszon.net

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(13.82 KB 120x160 618bab[3].jpg)
JEBAC KURWE POLICJE Anonymous 02/23/2021 (Tue) 19:00:39 [Preview] No. 632
residuum
@residuum05
Oto obraz PiS-owskiego terroru wobec Polaków z wykorzystaniem policji państwowej!
Dokonano przemundurowania takiego samego w całej UE, zakupiono ponad 30 mln sztuk amunicji, policjanci są zamaskowani, ukrywaja swe identyfikatory, stopnie...?
Nie łudźmy się, jesteśmy pod okupacją
https://nitter.fdn.fr/residuum05/status/1364109468062121984#m
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛


Tak polski kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 02/23/2021 (Tue) 19:23:49 [Preview] No.635 del
(13.82 KB 120x160 618bab[2].jpg)
Kafir
@Kafir_PL
Feb 22
Gdzie osłona kontrwywiadowcza PGZ przez SKW ? Co na to @MON_GOV_PL przecież to celowe sabotowanie uzbrojenia uzbrojenia Wojska Polskiego...
https://nitter.fdn.fr/Kafir_PL/status/1363909116670918666#m
https://coub.com/view/21d18r


Tak polski kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 02/23/2021 (Tue) 19:24:48 [Preview] No.636 del
(26.08 KB 164x255 15_mmnl_69_szn[2].jpg)
tvp.info 🇵🇱
@tvp_info
7h
Samochód polskiej dyplomacji podpalony w Berlinie
#wieszwięcej
https://nitter.fdn.fr/tvp_info/status/1364186997921751042#m
https://coub.com/view/i8i20Top | Return | Catalog | Post a reply