Тредовец 08/06/2022 (Sat) 17:13:43 No.6471 del
Тупа шкила.