verda-chan Anonymous 07/16/2021 (Fri) 11:59:51 No.113 del
(12.27 KB 225x225 ?.jpeg)
>antisemismo ĉie en endchan
Kiel povas /esperanto/ ekzisti?