Anonymous 11/14/2022 (Mon) 07:50 No.318 del
>>314
Ĉu vi neniam estis ĉe naĝejo? Oni devas duŝi sin antaŭ la naĝado.