Anonymous 11/14/2022 (Mon) 16:12 No.321 del
>>319
ah ne zorgu, ĝi memfiksis