Awanama 12/13/2020 (Sun) 14:33:14 No.5064 del
>>5061

Memang wan, cara satu satunya bagi gw adalah matiin hp dan rajin berdoa

Semoga kita semua selamat dari alat-alat tempur setan yang jahannam ini, amiin